به بهانه برگزاری نشست روسای انجمن های هنرهای نمایشی استان ها در تهران

انجمن هنرهای نمایشی اردبیل در یک نگاه

انجمن  هنرهای نمایشی  اردبیل در یک نگاه یکی از اقدامات اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهت سامان دهی فعالیت های نمایشی، تمرکز زدایی فعالیت های تئاتری از تهران ، توجه ویژه به ظرفیت های نمایشی هنرمندان شهرستانی و تولید و نمایش آثار فاخر نمایشی در شهرستان ها ، ایجاد و تاسیس انجمن های نمایش در شهرهای مختلف ایران اسلامی است. شعبات انجمن نمایش با هدف حمایت مستمر از هنرمندان تئاتر شهرستانی و ایجاد تعامل بین گروههای نمایشی کشور؛ به همت مرکزهنرهای نمایشی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی در شهرستان های با ظرفیت بالای تئاتری تاسیس شد. حمایت از گروههای نمایشی و اجرای مستمر نمایش ،آموزش و تربیت و پرورش نیروهای مستعد تئاتری ، تبادل گروههای نمایشی، زمینه سازی برای حضور گروههای نمایشی در محافل و جشنواره های تئاتری داخلی و خارجی از مهمترین اهداف و رسالت های بنیادی این نهاد هنری بود. همزمان با سراسر کشور و بر اساس آیین نامه ارسالی از مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، انجمن نمایش اردبیل در سال ۱۳۶۹ تاسیس و فعالیت های خود را با هدف سامان دهی  فعالیت های نمایشی، برگزاری کلاس های آموزشی، تولید و نمایش آثار و شرکت در جشنواره های تئاتر استانی، منطقه ای و ملی آغاز کرد . بعد از انجام فراخوان عمومی و بررسی سوابق و مدارک متقاضیان عضویت در هیئت امنای انجمن نمایش اردبیل، مجمع عمومی این انجمن در اسفندماه ۶۹ با حضور هنرمندان تئاتر در محل سالن ارشاد برگزار و براساس آرای مخفی شرکت کنندگان؛ داود جلایی، محمد فردین ، محمد سیمزاری، ناصرراهنماآذر و روح الله حبیب زاده بعنوان اعضای هیئت امنای انجمن نمایش اردبیل برای مدت دو سال انتخاب شدند. انجمن نمایش اردبیل در آغاز فعالیت خود، از میان گروههای نمایشی در اردبیل؛ گروههای نمایشی: پیام، بامداد، آرتاویل، قدس، دانش وآیینه را بطور رسمی شناخته و زمینه را برای فعالیت های نمایشی این گروهها با اختصاص مکان تمرین و اجرا و نیز کمک هزینه فراهم کرد. به جرات می توان اذعان نمود که انجمن نمایش اردبیل جزو اولین انجمن های  نمایش تاسیس شده در کشور است. این انجمن  بعنوان یک نهاد هنری و اتحادیه صنفی رابط هنرمندان و گروههای نمایشی با اداره   فرهنگ وارشاداسلامی شد و توانست اعتماد مدیران فرهنگی و حتی مدیران دیگر دستگاههای اجرایی شهرستان را جذب و جلب نماید .      دوره دوم انتخاب انجمن نمایش اردبیل در سال ۷۱برگزار و روح الله حبیب زاده ،سعید نوریان، محمد فردین، سلیم رحیمی و مجید واحدیزاده بعنوان اعضای هیئت امناء این انجمن و نهاد هنری انتخاب شدند. در سال ۱۳۷۴ هم برای دوره سوم فعالیت های انجمن نمایش اردبیل؛ داودجلایی، مجید واحدیزاده، علی دانش، داورعلایی و شهرام پوردنیا براساس آرای شرکت کنندگان در مجمع عمومی به عضویت هیئت امنای انجمن نمایش اردبیل درآمدند. برای دور چهارم فعالیت های انجمن نمایش، هنرمندان تئاتر اردبیل به داودجلایی، فاطمه  سیمزاری، مجیدواحدیزاده ، محمدتقی اسماعیلی و جاوید رخشانی برای مدیریت انجمن نمایش اردبیل رای دادند. در سال ۱۳۷۹ هم سعیدنوریان، سیدرضی محمودی، فرهاد قایمیان، توحید معصومی و علی حسن زاده اکثریت آرا را بخود اختصاص دادند. در دوره ی ششم فعالیت های انجام نمایش در سال ۸۲ از سوی شرکت کنندگان در مجمع عمومی؛ سیدرضی محمودی، محمدتقی اسماعیلی، طاهر جهانگری و اکبرمنصوری  به بعنوان اعضای هیئت امناانتخاب شدند. در انتخابات سال ۸۴ هم توحیدمعصومی، سیدرضی محمودی، رضا بهشتی، محمد تقی اسماعیلی و اکبر منصوری اکثریت آرای شرکت کنندگان در مجمع عمومی را به خود اختصاص دادند. فعالیت های این دوره از انجمن نمایش اردبیل تا سال ۱۳۸۵ ادامه داشت. در همین سال، بر اساس سیاست های جدید مرکز هنرهای نمایشی، مقرر گردید در همه استان های کشور، انجمن نمایش به شکل و رویکرد استانی تشکیل شود و انجمن های نمایش شهرستان جای خود را به این نهاد تازه تاسیس دهند. با انجام فراخوانی، انتخابات انجمن نمایش استان اردبیل هم در تالار بیضای اردبیلی برگزار و بر اساس آرای شرکت کنندگان در مجمع که الزاما" اعضای هیئت مدیره انجمن های نمایش شهرستان های تابعه استان بودند، سید رضی محمودی، سعید فرقان، جابر فتحی، عبدالرضا عسگری و غریب منوچهری به عنوان هیئت مدیره انجمن نمایش استان اردبیل انتخاب شدند. این انجمن در سال ۱۳۸۶تغییر ماهیت داد و با رویکرد جدید مرکز هنرهای نمایشی، گام های اساسی برای  تغییر شکل و ساختار انجمن های نمایش در سراسر کشور آغاز شد. اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی  اساس نامه انجمن های هنرهای نمایشی را با رویکرد و سیاست ها و رسالت های جدید تصویب و به مرحله اجرا در آمد . با اعلام موجودیت و آغاز بکار این نهاد جدید هنری در تهران، ادارات کل فرهنگ وارشاداسلامی در استان ها موظف شدند تا شعبه این انجمن تازه تاسیس یافته را در استان ها تشکیل دهند. در واقع با آغاز بکار انجمن هنرهای نمایشی کشور، انجمن نمایش مرکز و بالطبع شعبات این انجمن در شهرستان ها رسما" منحل شدند . برخلاف انجمن نمایش که  بصورت هیئت امنایی و براساس برگزاری مجمع عمومی و آرای شرکت کنندگان در مجمع عمومی اداره می شد و هرشهرستان دارای ظرفیت های نمایشی می توانست شعبه ای از این انجمن را ایجاد نماید ، انجمن هنرهای نمایشی  فقط در مراکز استان ها و بصورت استانی تشکیل و رییس آن با معرفی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان و تایید رییس انجمن هنرهای نمایشی کشور منصوب می شد . در سال ۱۳۸۷و با معرفی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان اردبیل و تایید رییس وقت انجمن هنرهای نمایشی کشور ، روح الله حبیب زاده بعنوان رییس انجمن هنرهای نمایشی استان اردبیل منصوب شد و این مسئولیت تا فرودین ماه سال ۹۰ ادامه داشت . از فرودین ماه سال ۱۳۹۰مجیدواحدیزاده بعنوان سرپرست انجمن نمایش اردبیل فعالیت ها و برنامه های این نهاد هنری را پیگیری و ادامه داد . در نیمه دوم  سال ۱۳۹۱ ،از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان ، روح الله حبیب زاده  به عنوان رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان اردبیل به انجمن هنرهای نمایشی کشور معرفی شد که  از بهمن سال ۹۱ و با کناره گیری  ایشان ؛ جاوید رخشانی به سمت رییس انجمن  هنرهای نمایشی استان منصوب شد . فعالیت های مدیریتی جاوید رخشانی در انجمن هنرهای نمایشی استان تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت .در این سال ، ناصر رهنما آذر با معرفی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان و حکم رئیس انجمن هنرهای نمایشی کشور ، مسئولیت این نهاد تئاتری را بر عهده گرفت . در سال ۱۳۹۵ و با ابلاغ آیین نامه جدید اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ، انتخابات انجمن هنرهای نمایشی استان در آذرماه این سال با حضور نمایندگان انجمن هنرهای نمایشی کشور ، اداره کل هنرهای نمایشی و اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان اردبیل  در مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل برگزار و از بین ۷ کاندیدای ثبت نام کننده در انتخابات ، ناصر رهنما آذر ، سید رضی محمودی و جاوید رخشانی با کسب اکثریت آرای  رای دهندگان از گروههای نمایشی فعال و دارای پروانه فعالیت استان به عنوان هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان اردبیل انتخاب شدند .این سه منتخب گروههای نمایشی استان ، طی جلسه ای انتخابات داخلی را برگزار و سید رضی محمودی را به عنوان رئیس ، جاوید رخشانی را به عنوان نایب رئیس و ناصر رهنماآذرهم را به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب کردند .  هیئت مدیره انجمن نمایش استان اردبیل بر اساس آیین نامه اجرایی ، نادر مهدیلو را هم به عنوان مسئول امورمالی و خزانه دار  انتخاب کرد. برگزاری کلاس های آموزشی در سطوح مختلف و در رشته های بازیگری ، کارگردانی و نمایشنامه نویسی با حضور کارشناسان تئاتر استانی و کشوری ، مشارکت در برگزاری جشنواره های تئاتر استانی و منطقه ای در اردبیل و شهرستان های تابعه ، مشارکت در برگزاری جشن های اردیبهشت تئاتر  استان در اردبیل و شهرستان های تابعه ، برگزاری همایش ها و نشست های تئاتری در سطوح استانی ، منطقه ای و کشوری ، تولید و اجرای نمایش در جشنواره های مختلف برگزار شده در سطوح استانی ، منطقه ای و ملی ، سامان دهی گروههای نمایشی شهرستان و استان ، برگزاری ویژه برنامه های بزرگداشت روزجهانی تئاتر و تجلیل از هنرمندان فقید صحنه های نمایش استان ،انتشار مجموعه آثار نویسندگان و نمایشنامه نویسان استان ، اختصاص محل تمرین برای گروههای نمایشی متقاضی ، حمایت مالی از نمایش های تولید شده توسط گروههای نمایشی استان ، اختصاص مکانی ثابت به عنوان دفتر در کتابخانه عمومی شهید مطهری اردبیلی، ارائه طرح و اجرای سالن توسعه برای تمرین گروههای نمایشی در سالن بیضای اردبیلی، ایجاد کتابخانه تخصصی و ارائه کتب به اعضای انجمن ، رایزنی با دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی و هنری استان برای جلب حمایت های مالی از گروههای نمایشی ،عضویت در شورای نظارت و صدور پروانه نمایش استان و... از جمله فعالیت ها و برنامنه های این نهاد هنری در طی این سال ها بوده است. برگزاری اردیبهشت تئاتر استان و آیین تجلیل از فعالین تئاتر استان اردبیل، برگزاری بیست و پنجمین دوره جشنواره تئاتر استانی، رایزنی با مسئولین اجرایی استان برای ایجاد پلاتوی های تئاتری در اردبیل و شهرستان ها، انتشار دومین مجموعه آثار نمایشنامه نویسان استان با عنوان«الفتا»، همراهی با گروههای اجرایی استان، راه اندازی و فعالیت مستمر پورتال استانی درگاه ایران تئاتر، برگزاری جلسات و نشست های تخصصی از اهم برنامه های انجمن هنرهای نمایشی استان اردبیل در سال جاری است. سعید نوریان/ هفتم آذرماه ۹۶  
مطالب مرتبط

در آیین اختتامیه هنرواره حبیب

با اهدای دیپلم افتخار از خانواده های شهیدان مدافع حرم تجلیل شد
در آیین اختتامیه هنرواره حبیب

با اهدای دیپلم افتخار از خانواده های شهیدان مدافع حرم تجلیل شد

نخستین دوره هنرواره حبیب با برگزاری مراسمی در تالار شمس عطار اردبیلی و بامعرفی هنرمندان برتر به کار خود پایان داد.

|

در آخرین روز هنرواره حبیب

نمایش«باد که می نویسد» به روی صحنه رفت
در آخرین روز هنرواره حبیب

نمایش«باد که می نویسد» به روی صحنه رفت

در آخرین روز هنرواره حبیب، و در پلاتو استاد نجفلو، نمایش«باد که می نویسد» به اجرا در آمد.

|

در سومین روز هنرواره حبیب

پارس آبادی ها «چه کسی نامه ها  را خواند» را به روی صحنه بردند
در سومین روز هنرواره حبیب

پارس آبادی ها «چه کسی نامه ها را خواند» را به روی صحنه بردند

گروه مغان هنر پارس آباد در سومین روز هنرواره حبیب، نمایش «چه کسی نامه ها را خواند» را به روی صحنه برد.

|

در سومین روز هنرواره حبیب

نمایش«روایتی از حکایتی ناتمام» به روی صحنه رفت
در سومین روز هنرواره حبیب

نمایش«روایتی از حکایتی ناتمام» به روی صحنه رفت

گروه تئاتر فروهر اردبیل در سومین روز هنرواره حبیب، نمایش«روایتی از حکایتی ناتمام» را در تالار شمس عطار اردبیلی به روی صحنه برد.

|

در سومین روز هنرواره حبیب

نمایش«آزاده» به روی صحنه رفت
در سومین روز هنرواره حبیب

نمایش«آزاده» به روی صحنه رفت

گروه تئاتر سایا، نمایش«آزاده» را در سومین روز هنرواره حبیب به روی صحنه برد

|

در سومین روز هنرواره حبیب

«بابا نفس داد» به اجرا درآمد
در سومین روز هنرواره حبیب

«بابا نفس داد» به اجرا درآمد

نمایش خیابانی«بابا نفس داد» در سومین روز هنرواره حبیب به اجرا درآمد.

|

به بهانه برگزاری جشنواره تئاتر استانی فجر در اردبیل

چهل سال عظمت و شکوه صحنه های نمایش
به بهانه برگزاری جشنواره تئاتر استانی فجر در اردبیل

چهل سال عظمت و شکوه صحنه های نمایش

تئاتر استان اردبیل، در این چهل سال عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی، به والاجایگاهی رسیده است که تماشگران و مردم این دیار برای دیدن نمایش، لحظه شماری می کنند و برای خرید بلیط های ورودی، در سالن ها به انتظار می نشینند.

|

اجرای نمایش کمدی موزیکال«آی دلی جیران» در خلخال

اجرای نمایش کمدی موزیکال«آی دلی جیران» در خلخال

نمایش کمدی موزیکال«آی دلی جیران» نوشته و کار سلیم رحیمی در سینما فرهنگ خلخال به روی صحنه رفت.

|

در دومین روز هنرواره حبیب

«دیدار در آن سوی پل» در اردبیل به روی صحنه رفت
در دومین روز هنرواره حبیب

«دیدار در آن سوی پل» در اردبیل به روی صحنه رفت

گروه تئاتر سایای اردبیل، نمایش«دیدار در آن سوی پل» را در اولین روز هنرواره حبیب به روی صحنه برد.

|

بیله سواری ها به دیدن نمایش«بی خانمان» می روند

بیله سواری ها به دیدن نمایش«بی خانمان» می روند

گروه تئاتر بابد بیله سوار، نمایش«بی خان مان» را در بیله سوار به روی صحنه می برد.

|