در حال بارگذاری ...
با حضور معاون سینمایی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی

جلسه هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان اردبیل برگزارشد

هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان اردبیل با حضور معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان تشکیل جلسه داد.

به گزارش تئاتراردبیل، محمدتقی اسماعیلی، سیداصغر سعادت، مریم ندایی و سیامک شاگردی از اعضای هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان اردبیل با برگزاری جلسه ای با غریب منوچهری، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان، نحوه برگزاری بیست و هفتمین دوره جشنواره تئاتراستانی اردبیل مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست که در محل دفتر معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل برگزار شد، شرکت کنندگان در جلسه، اهداف این رویداد نمایشی استان و برگزاری آن توسط انجمن هنرهای نمایشی استان را بررسی کردند.

 مقرر شد انجمن هنرهای نمایشی استان با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی، فراخوان این جشنواره را منتشر کند. این جشنواره در آبان ماه سال جاری و با مسئولیت انجمن هنرهای نمایشی استان برگزار می شود.
نظرات کاربران