در حال بارگذاری ...

نمایندگان انجمن هنرهای نمایشی استان در شهرستان های اردبیل معرفی شدند

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان با صدور ابلاغی، نمایندگان و رابطین این انجمن را در شهرستان های تابعه استان منصوب کرد.

به گزارش تئاتر اردبیل، محمدتقی اسماعیلی، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان با صدور ابلاغی، رابطین این انجمن را در شهرستان های خلخال، مشگین شهر، گرمی و بیله سوارمنصوب کرد. با ابلاغ رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان، جلال محمدلو، بیوک ایمانی، جابر فتحی، اکبر صباحی و حسن مهدی زاده با هدف سامان دهی فعالیت های نمایشی شهرستان های تابعه استان، به عنوان نمایندگان و رابطین انجمن هنرهای نمایشی استان در این شهرستان ها منصوب شده اند.ابلاغ این نمایندگان برابر تصمیمات هیئت مدیرانجمن هنرهای نمایشی استان صادر شده است.
نظرات کاربران