در حال بارگذاری ...

کارگاه تحلیل متن در شهر گرمی برگزار شد

همزمان با آخرین روز بخش نمایشنامه خوانی جشنواره تئاتر منطقه دشت مغان، کارگاه تحیل متن در شهر گرمی برگزار شد.

به گزارش تئاتر اردبیل، همزمان با آخرین روز بخش نمایشنامه خوانی نوزدهمین دوره جشنواره تئاتر منطقه دشت مغان، کارگاه تحیل متن با حضور کریم عظیمی ججین، مسئول واحد نمایش اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی و محمد تقی اسماعیلی، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان اردبیل در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان  گرمی برگزار شد. نحوه تحلیل متن و ارتباط کارگردان با متن از برجسته ترین مباحث طرح شده در این کارگاه بود. بخش نمایشنامه نویسی نوزدهمین جشنواره تئاتر منطقه دشت مغان روز های هفتم تا دهم مهر با حضور 11گروه نمایشی در شهرهای بیله سوار، پارس آباد و گرمی برگزار شد.
نظرات کاربران