در حال بارگذاری ...
به بهانه اجرای «گلین بالا» در روستاهای اردبیل

نمایشی در میان مردم

رضا بهشتی و هنرمندان همکارش نمایشی با موضوع کودک همسری در چند روستای اردبیل اجرا کرده اند. موضوعی بر گرفته از مهمترین مسائل و مصائب مردم این ناحیه و اجرای آن در میان همان مردم این ناحیه.

تئاتر اردبیل، علی حسن زاده؛ رضا بهشتی و هنرمندان همکارش نمایشی با موضوع کودک همسری در چند روستای اردبیل اجرا کرده اند. موضوعی بر گرفته از مهمترین مسائل و مصائب مردم این ناحیه و اجرای آن در میان همان مردم این ناحیه. نه این نمایش را دیده ام و نه حتی اسمش را می دانم و اگر چه می دانم که کار بهشتی قطعا اثری تاثیر گذار و قابل تامل خواهد بود اما طبیعتا نمی توانم چیزی در مورد کم و کیف آن بگویم و اصلا دغدغه آنرا ندارم. تنها چیزهایی که مرا به وجد می اورند اول ابتکار ویژه ای است که رضا و گروهش به خرج داده اند و آن اجرای نمایش در روستاها و برای مردمی است که خود اغلب دچار مشکلی هستند که موضوع نمایش است و دوم آنکه موضوعی برگزیده اند که مسئله همان مردم که برایشان اجرا می کنند می باشد. اگر چه اول و دومم به شیوه برره ایها تکرار یک مطلب است اما تاکیدی است بر اهمیت این ابتکار و اجرا .... این یعنی هنرمندانی از میان مردم و برای مردم. (از میان مردم و برای مردم)جمله پیچیده ای نیست اما محتوای آن بسیار غریب است چرا که اکثر نمایشهایی که در شهر ما تولید می شوند حرفی از جنس مردم ما ندارند و این باعث شده است میان ما و مردم فاصله ای به مسافت بیگانگی ایجاد شود.دست مریزاد رضا بهشتی. همیشه سربلند باشی.
نظرات کاربران