در حال بارگذاری ...
  • «نوبل» در اردبیل به اجرا در می آید

    گروه تئاتر فروغ اردبیل، نمایش«نوبل» نوشته و کار عدالت فرزانه را در شهر اردبیل به صحنه می برد.

    به گزارش تئاتر اردبیل، گروه تئاتر فروغ پس از اجرای نمایش های«پرده سوم» نوشته اردشیر عابدی و کار عصمت نوریان و «حکایت ناتمام یک زن» نوشته  و کار صمد واحدیزاده، سومین نمایش تولیدی خود را با عنوان «نوبل»  که نوشته و کار عدالت فرزانه است، روزهای یازدهم تا هفدهم آبان ماه در پلاتوی استاد نجفلوی مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل به صحنه می برد. صمد واحدی زاده، حسن سعیدی، زهرا فرضعلی زاده و سحر محبعلی زاده برای این نمایش بازی می کنند.
    نظرات کاربران