در حال بارگذاری ...
  • هیئت انتخاب جشنواره تئاتر استانی اردبیل معرفی شدند

    با ابلاغ مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی و دبیر جشنواره، سیروس مصطفی، علی ملکی و آرزو مهری به عنوان اعضای هیئت انتخاب و محمدتقی اسماعیلی به عنوان ناظر بازبینی معرفی شدند.

    به گزارش تئاتر اردبیل، سید ناصر اسحاقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی و دبیر جشنواره بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی اردبیل با صدور ابلاغی، سیروس مصطفی، علی ملکی و آرزو مهری را  به عنوان اعضای هیئت انتخاب و محمدتقی اسماعیلی  را به عنوان ناظر هیئت انتخاب معرفی کرد.

    اولو ایته خالتا، نوبل، عمارت فیروز، حکایت ناتمام یک زن، پرده سوم، خواب یخی، فلامینگوها، سزارین، نیشیکوی، نریمان، تمام که نمی شود ولی تمام، بانوی گمشده، یاداشت های یک دیوانه، ما زنده ایم، آقای رئیس جمهور، چه کسی نامه ها را خواند، گروتسک، سه گانه انتقام، یول، این تن فانی، داش آکل و کبوتر خیال عناوین نمایش هایی هستند که متقاضی حضور در دوره بیست و هفتم جشنواره تئاتر استانی اردبیل هستند.
    نظرات کاربران