در حال بارگذاری ...
  • با ابلاغ مدیرکل هنرهای نمایشی صورت گرفت

    انتصاب اعضای شورای نظارت و ارزشیابی نمایش شهرستان خلخال

    با ابلاغ مدیرکل هنرهای نمایشی، اعضای شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش شهرستان خلخال، معرفی شدند.

    به گزارش تئاتر اردبیل،  شهرام کرمی، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی با صدور ابلاغی، رویا کاظمی، شیرزاد عسگری، محمد تقی خسروی، مجید برجعلیزاده و زهرا سهرابی را به عنوان اعضای شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش شهرستان خلخال منصوب کرد. در ابلاغ مدیرکل هنرهای نمایشی خطاب به اعضای  شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش خلخال، آمده است:«براساس بند ب ماده 4 مصوبه چهارصدو شصت و یکمین جلسه سال 1397شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظر به اهمیت کارشناسی و صداقت و مسئولیت خطیر در امر ارزشیابی و نظارت بر هنرهای نمایشی و معیار عدالت و تقوا در اندیشه و عمل، بنا به پیشنهاد مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل، به موجب این ابلاغ برای دوره دوساله به سمت عضو شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش شهرستان خلخال منصوب می شوید.». خلخال، دومین شهرستان استان اردبیل است که شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش در آن تشکیل شده است.
    نظرات کاربران