در حال بارگذاری ...
با استقبال روستائیان:

نمایش های «تزه ایکینتی»، «دوشان و کئجی» و «گویدن پیل یاغماز» در روستاهای شهرستان مرزی گرمی اجرا شد

نمایش های «تزه ایکینتی»، «دوشان و کئجی» و «گویدن پیل یاغماز» توسط هنرمندان گروه تئاتر ترمه در روستاهای شهرستان مرزی گرمی اجرا شد.

 به گزارش تئاتر اردبیل، گروه تئاتر ترمه شهر مرزی گرمی با مشارکت و همراهی بنیاد علوی، نهاد پیشرفت و آبادانی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
گرمی، انجمن هنرهای نمایشی استان، کانون بسیج هنرمندان سپاه ناحیه شهرستان گرمی، موسسه نغمه سروش امید وموسسه خوش نگار و با هدف ترویج فرهنگ و آیین های بومی و نمایشی منطقه، نمایش های «تزه ایکینتی»، «دوشان و کئجی» و «گویدن پیل یاغماز» توسط هنرمندان گروه تئاتر ترمه در روستاهای آزادلو، بنه، شاهماربیگلو، چای گرمی انگوت، اماسلان بخش موران، پرمهر، بیل داشی، زیوه، قره خان بیگلوی شهرستان مرزی گرمی اجرا  کرد. این نمایش ها با استقبال گرم اهالی این روستاها همراه بود.

 
نظرات کاربران