در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
سه انتصاب در جشنواره تئاتر استانی اردبیل

سه انتصاب در جشنواره تئاتر استانی اردبیل

کریم عظیمی ججین، احمد مسرت، کیوان پور محمدتقی؛ به عنوان مسئول دبیرخانه، مدیر اجرایی بخش شهرستان ها و مسئول بخش مجازی بیست و ششمین جشنواره تئاتر استانی اردبیل منصوب شدند.


به بهانه برگزاری نخستین همایش بزرگداشت دده قربانی و بررسی نقش عاشیق ها در تاریخ صفویه

عاشیق ها؛ بازگو کنندگان آرزوها و احساسات و فریادگران  وطن خواهی و عدالت طلبی
به بهانه برگزاری نخستین همایش بزرگداشت دده قربانی و بررسی نقش عاشیق ها در تاریخ صفویه

عاشیق ها؛ بازگو کنندگان آرزوها و احساسات و فریادگران وطن خواهی و عدالت طلبی

عاشیق ها نه فقط بازگو کننده آرزوها، احساسات و عواطف همزبانان شان هستند، بلکه فریادگر وطنخواهی وعدالت طلبی های آنان نیز می باشند و به همین علت است وقتی که صدای عاشیق با زخمه ساز هم آوا می شود، دیگر در پهنه حضور آدمها کسی نیست تا به خود فکر کند و همه با آواز و ساز او ، تا بی نهایت ...


« ۱  ۲  ۳ ۴ »
۱۲ از ۵۲۴ نتیجه
۳ از ۴۴ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰